portrait

Akmal Xushvaqov

Samarkand, Uzbekistan

Translate From: English (EN)

Translate To: Uzbek (UZ)

5,575

Words Translated

215

Terms Translated

Akmal’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Akmal’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10858131', 'url' => 'UZ/Facebook_platform', 'image' => '', 'title' => 'Facebook platformasi', 'tags' => array ( 0 => 'Facebook platformasi', 1 => 'Internet', 2 => 'Social media', 3 => 'Facebook', 4 => '', ), 'term' => 'Facebook platformasi', 'source_id' => 328688, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'company' => array ( 0 => 'Facebook', ), 'lastedit' => '20151208155609', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Facebook ilova dasturlarini tuzishda dasturchilar foydalanadigan freymvork ilova dasturlari va tizim dasturlari. Batafsil ma’lumot olish uchun KSS bilan tanishib chiqing.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1520005515581587457, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Facebook platform', 'Definition' => 'The underlying systems software and application framework that developers use to build Facebook applications.  See FAQ.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Internet', 'Product Category' => 'Social media', 'Company' => 'Facebook', 'Creation User' => 'JavierT', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Facebook_platform', ))

English (EN)Facebook platform

The underlying systems software and application framework that developers use to build Facebook applications.  See FAQ.

Uzbek (UZ)Facebook platformasi

Facebook ilova dasturlarini tuzishda dasturchilar foydalanadigan freymvork ilova dasturlari va tizim dasturlari. Batafsil ma’lumot olish uchun KSS bilan tanishib chiqing.

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9803619', 'url' => 'UZ/Broadband', 'image' => '', 'title' => 'keng polosali tarmoq', 'tags' => array ( 0 => 'keng polosali tarmoq', 1 => 'Computer', 2 => '', ), 'term' => 'keng polosali tarmoq', 'source_id' => 10350, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Computer', ), 'lastedit' => '20150320213301', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Keng polosali tarmoq yuqori tezlikdagi internetni anglatadi. Keng polosali tarmoq musiqa yuklab olish va videoni onlayn tomosha qilish uchun ideal tanlov. Shuningdek, dial-up ulanishiga o‘xshamagan holda, keng polosali tarmoq telefon xizmatiga zarar yetkazmasdan internetga kirishga imkon beradi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503640910536114178, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Broadband', 'Definition' => 'Broadband denotes high-speed Internet. Broadband is ideal for downloading music and streaming videos. Also, unlike a dial-up connection, broadband allows access to the Internet without disrupting phone service.', 'Industry' => 'Computer', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Domain' => 'Documentation', 'Creation User' => 'Rockterm', 'Creation Date' => '2010/4/7', 'Revision User' => 'Rockterm', 'Revision Date' => '2010/4/7', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Broadband', ))

English (EN)Broadband

Broadband denotes high-speed Internet. Broadband is ideal for downloading music and streaming videos. Also, unlike a dial-up connection, broadband allows access to the Internet without disrupting phone service.

Uzbek (UZ)keng polosali tarmoq

Keng polosali tarmoq yuqori tezlikdagi internetni anglatadi. Keng polosali tarmoq musiqa yuklab olish va videoni onlayn tomosha qilish uchun ideal tanlov. Shuningdek, dial-up ulanishiga o‘xshamagan holda, keng polosali tarmoq telefon xizmatiga zarar ...

Computer;
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10748071', 'url' => 'UZ/Facebook_blog', 'image' => '', 'title' => 'Facebook blogi', 'tags' => array ( 0 => 'Facebook blogi', 1 => 'Internet', 2 => 'Social media', 3 => 'Facebook', 4 => '', ), 'term' => 'Facebook blogi', 'source_id' => 328687, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'company' => array ( 0 => 'Facebook', ), 'lastedit' => '20151004004408', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Keng ko‘lamdagi mavzular bo‘yicha yuzlab postlarni topish mumkin bo‘lgan rasmiy Facebook blogi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1514059334822133760, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'Facebook blog', 'Definition' => 'The official Facebook blog where you will find hundreds of posts on a wide range of subjects.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Internet', 'Product Category' => 'Social media', 'Company' => 'Facebook', 'Creation User' => 'JavierT', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'Facebook_blog', ))

English (EN)Facebook blog

The official Facebook blog where you will find hundreds of posts on a wide range of subjects.

Uzbek (UZ)Facebook blogi

Keng ko‘lamdagi mavzular bo‘yicha yuzlab postlarni topish mumkin bo‘lgan rasmiy Facebook blogi.

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9208060', 'url' => 'UZ/autoformat', 'image' => '', 'title' => 'avtoformat', 'tags' => array ( 0 => 'avtoformat', 1 => 'Software', 2 => 'Accounting software', 3 => 'Microsoft', 4 => 'Excel 2007', 5 => '', ), 'term' => 'avtoformat', 'source_id' => 9868, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Accounting software', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'product' => array ( 0 => 'Excel 2007', ), 'lastedit' => '20150213173708', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ma’lumotlar oralig‘ini tanlasa bo‘ladigan katak formatlari (shrift hajmi, namunalar va tenglashtirish kabi)uchun tuzilgan to‘plam. Excel tanlangan oraliqdagi natija darajalari va tafsilotlarini aniqlaydi va muvofiq ravishda formatlarni qabul qiladi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638464740982787, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'autoformat', 'Company' => 'Microsoft', 'Industry' => 'Software', 'Product' => 'Excel 2007', 'Product Category' => 'Accounting software', 'Definition' => 'A built-in collection of cell formats (such as font size, patterns, and alignment) that you can apply to a range of data. Excel determines the levels of summary and detail in the selected range and applies the formats accordingly.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Usage Status' => 'Approved', 'Domain' => 'UI', 'Creation User' => 'WikiSysop', 'Creation Date' => '2010/4/1', 'Revision User' => 'WikiSysop', 'Revision Date' => '2010/4/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'autoformat', ))

English (EN)autoformat

A built-in collection of cell formats (such as font size, patterns, and alignment) that you can apply to a range of data. Excel determines the levels of summary and detail in the selected range and applies the formats accordingly.

Uzbek (UZ)avtoformat

Ma’lumotlar oralig‘ini tanlasa bo‘ladigan katak formatlari (shrift hajmi, namunalar va tenglashtirish kabi)uchun tuzilgan to‘plam. Excel tanlangan oraliqdagi natija darajalari va tafsilotlarini aniqlaydi va muvofiq ravishda formatlarni qabul qiladi.

Software; Accounting software
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9266010', 'url' => 'UZ/comparison_criteria', 'image' => '', 'title' => 'taqqoslash kretiriyasi', 'tags' => array ( 0 => 'taqqoslash kretiriyasi', 1 => 'Software', 2 => 'Accounting software', 3 => 'Microsoft', 4 => 'Excel 2007', 5 => '', ), 'term' => 'taqqoslash kretiriyasi', 'source_id' => 9886, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Accounting software', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'product' => array ( 0 => 'Excel 2007', ), 'lastedit' => '20150217184241', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ma’lumotni topishda foydalaniladigan qidiruv shartlari jamlanmasi. Taqqoslash kretiriyasi "Northwind Traders," yoki ">300." kabi ifodalarga o‘xshash siz topmoqchi bo‘lgan belgilar davomiyligi bo‘lishi mumkin.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638727596965892, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'comparison criteria', 'Company' => 'Microsoft', 'Industry' => 'Software', 'Product' => 'Excel 2007', 'Product Category' => 'Accounting software', 'Definition' => 'A set of search conditions that is used to find data. Comparison criteria can be a series of characters that you want to match, such as "Northwind Traders," or an expression, such as ">300."', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Domain' => 'UI', 'Creation User' => 'WikiSysop', 'Creation Date' => '2010/4/1', 'Revision User' => 'WikiSysop', 'Revision Date' => '2010/4/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'comparison_criteria', ))

English (EN)comparison criteria

A set of search conditions that is used to find data. Comparison criteria can be a series of characters that you want to match, such as "Northwind Traders," or an expression, such as ">300."

Uzbek (UZ)taqqoslash kretiriyasi

Ma’lumotni topishda foydalaniladigan qidiruv shartlari jamlanmasi. Taqqoslash kretiriyasi "Northwind Traders," yoki ">300." kabi ifodalarga o‘xshash siz topmoqchi bo‘lgan belgilar davomiyligi bo‘lishi mumkin.

Software; Accounting software
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9525403', 'url' => 'UZ/identifier', 'image' => '', 'title' => 'identifikator', 'tags' => array ( 0 => 'identifikator', 1 => 'Software', 2 => 'Accounting software', 3 => 'Microsoft', 4 => 'Excel 2007', 5 => '', ), 'term' => 'identifikator', 'source_id' => 9944, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Accounting software', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'product' => array ( 0 => 'Excel 2007', ), 'lastedit' => '20150307161102', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ifodada foydalaniladigan maydon nomi. Masalan, buyruq miqdori bo‘maydon uchun buyruq miqdori identifikator (maydon nomi hisoblanadi. Ifodadan (Narxi*Miqdori kabi) identifikator maydonida foydalanishingiz mumkin.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503639954864996354, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'identifier', 'Industry' => 'Software', 'Product Category' => 'Accounting software', 'Product' => 'Excel 2007', 'Company' => 'Microsoft', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Definition' => 'A field name used in an expression. For example, Order Amount is the identifier (field name) for a field that contains order amounts. You can use an expression (such as Price*Quantity) in place of an identifier.', 'Creation User' => 'Tom the translator', 'Creation Date' => '2010/4/21', 'Revision User' => 'Tom the translator', 'Revision Date' => '2010/4/21', 'Domain' => 'UI', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'identifier', ))

English (EN)identifier

A field name used in an expression. For example, Order Amount is the identifier (field name) for a field that contains order amounts. You can use an expression (such as Price*Quantity) in place of an identifier.

Uzbek (UZ)identifikator

Ifodada foydalaniladigan maydon nomi. Masalan, buyruq miqdori bo‘maydon uchun buyruq miqdori identifikator (maydon nomi hisoblanadi. Ifodadan (Narxi*Miqdori kabi) identifikator maydonida foydalanishingiz mumkin.

Software; Accounting software
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10469007', 'url' => 'UZ/notes_₃', 'image' => '', 'title' => 'qaydlar', 'tags' => array ( 0 => 'qaydlar', 1 => 'Internet', 2 => 'Social media', 3 => 'Facebook', 4 => '', ), 'term' => 'qaydlar', 'source_id' => 328499, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Internet', ), 'category' => array ( 0 => 'Social media', ), 'company' => array ( 0 => 'Facebook', ), 'lastedit' => '20150720084011', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => '"Qaydlar" profilingiz uchun mini-bloglarga o‘xshagan narsa. Batafsil ma’lumot olish uchun "Qo‘llab-quvvatlash markazi"ga kiring.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1507203913292447745, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'notes', 'Definition' => 'Notes are like mini-blogs for your profile. Visit Help Center to learn more.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Domain' => 'Documentation', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Internet', 'Product Category' => 'Social media', 'Company' => 'Facebook', 'Creation User' => 'JavierT', 'Creation Date' => '2010/9/27', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'notes_₃', ))

English (EN)notes

Notes are like mini-blogs for your profile. Visit Help Center to learn more.

Uzbek (UZ)qaydlar

"Qaydlar" profilingiz uchun mini-bloglarga o‘xshagan narsa. Batafsil ma’lumot olish uchun "Qo‘llab-quvvatlash markazi"ga kiring.

Internet; Social media
stdClass::__set_state(array( 'id' => '11747089', 'url' => 'UZ/the_(f)', 'image' => '', 'title' => '(f)', 'tags' => array ( 0 => '(f)', 1 => 'Language', 2 => 'Dictionaries', 3 => 'Tagalog_English_Deutsch_twgid1297315887701002', ), 'term' => '(f)', 'source_id' => 724887, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Dictionaries', ), 'lastedit' => '20180227191002', 'part_of_speech' => 'other', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'funksiyali so‘zlar; artikllar va olmoshlar;aniq artikl, (ayol tarjimasi)', 'usage_comment' => '', 'glossary' => 'Tagalog_English_Deutsch_twgid1297315887701002', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1593582399670714368, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'the (f)', 'Definition' => 'function words; articles and pronouns; definite article, (female translation)', 'Part of Speech' => 'other', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Dictionaries', 'Context' => '* the woman * ang babae * die Frau', 'Creation User' => 'climatepatrol', 'Creation Date' => '2011/2/10', 'Glossary' => 'Tagalog_English_Deutsch_twgid1297315887701002', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'the_(f)', ))

English (EN)the (f)

function words; articles and pronouns; definite article, (female translation)

Uzbek (UZ)(f)

funksiyali so‘zlar; artikllar va olmoshlar;aniq artikl, (ayol tarjimasi)

Language; Dictionaries
stdClass::__set_state(array( 'id' => '8650487', 'url' => 'UZ/copyright_₁', 'image' => '', 'title' => 'mualliflik huquqi', 'tags' => array ( 0 => 'mualliflik huquqi', 1 => 'Computer', 2 => 'Computer hardware', 3 => 'Microsoft', 4 => '', ), 'term' => 'mualliflik huquqi', 'source_id' => 156797, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Computer', ), 'category' => array ( 0 => 'Computer hardware', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'lastedit' => '20141218174407', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Matn, musiqa, rasm yoki kompyuter dasturi kabi ijodiy ish muallifi huquqlarini qonun orqali himoya qilish uslubi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503636039608041474, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'copyright', 'Company' => 'Microsoft', 'Definition' => 'A method of protecting the rights of an originator of a creative work, such as a text, a piece of music, a painting, or a computer program, through law.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Computer', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Computer hardware', 'Usage Status' => 'Approved', 'Creation User' => 'Romain', 'Creation Date' => '2010/8/18', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'copyright_₁', ))

English (EN)copyright

A method of protecting the rights of an originator of a creative work, such as a text, a piece of music, a painting, or a computer program, through law.

Uzbek (UZ)mualliflik huquqi

Matn, musiqa, rasm yoki kompyuter dasturi kabi ijodiy ish muallifi huquqlarini qonun orqali himoya qilish uslubi.

Computer; Computer hardware
stdClass::__set_state(array( 'id' => '9294118', 'url' => 'UZ/data_region', 'image' => '', 'title' => 'ma’lumot hududi', 'tags' => array ( 0 => 'ma’lumot hududi', 1 => 'Software', 2 => 'Accounting software', 3 => 'Microsoft', 4 => 'Excel 2007', 5 => '', ), 'term' => 'ma’lumot hududi', 'source_id' => 9902, 'type' => 'term', 'namespace' => 1958, 'nstext' => 'UZ', 'industry' => array ( 0 => 'Software', ), 'category' => array ( 0 => 'Accounting software', ), 'company' => array ( 0 => 'Microsoft', ), 'product' => array ( 0 => 'Excel 2007', ), 'lastedit' => '20150219184023', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'uzbadmin', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ma’lumot sahifasi qatorlari yoki bo‘sh kataklari tomonidan chegaralangan ma’lumotlar bor bo‘lgan kataklar oralig‘i.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1503638930237423616, 'nstext_full' => 'Uzbek (UZ)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'data region', 'Company' => 'Microsoft', 'Industry' => 'Software', 'Product' => 'Excel 2007', 'Product Category' => 'Accounting software', 'Definition' => 'A range of cells that contains data and that is bounded by empty cells or lines of datasheet.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'Approved', 'Domain' => 'UI', 'Creation User' => 'WikiSysop', 'Creation Date' => '2010/4/1', 'Revision User' => 'WikiSysop', 'Revision Date' => '2010/4/1', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'data_region', ))

English (EN)data region

A range of cells that contains data and that is bounded by empty cells or lines of datasheet.

Uzbek (UZ)ma’lumot hududi

Ma’lumot sahifasi qatorlari yoki bo‘sh kataklari tomonidan chegaralangan ma’lumotlar bor bo‘lgan kataklar oralig‘i.

Software; Accounting software