portrait

Winnie Ngimor

Nairobi, Kenya

Translate From: French (FR)

Translate To: English (EN);Swahili (SW)

18,514

Words Translated

1,200

Terms Translated

Winnie’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Winnie’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10716241', 'url' => 'SW/constituent_₁', 'image' => '', 'title' => 'mpiga kura', 'tags' => array ( 0 => 'mpiga kura', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'mpiga kura', 'source_id' => 719951, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150923092415', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mtu ambaye ana haki ya kupiga kura katika uchaguzi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513095484552511489, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'constituent', 'Definition' => 'One who has the right to vote at an election.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'constituent_₁', ))

English (EN)constituent

One who has the right to vote at an election.

Swahili (SW)mpiga kura

Mtu ambaye ana haki ya kupiga kura katika uchaguzi.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10717659', 'url' => 'SW/persecution', 'image' => '', 'title' => 'mateso', 'tags' => array ( 0 => 'mateso', 1 => 'History', 2 => 'Medieval', 3 => '', ), 'term' => 'mateso', 'source_id' => 527716, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'History', ), 'category' => array ( 0 => 'Medieval', ), 'lastedit' => '20150924074208', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kitendo cha kuwatendea wengine isivyo haki, hasa wale ambao wanatofautiana katika asili ya kitaifa, rangi, dini, au mtazamo wa jamii.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513179663291121664, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'persecution', 'Definition' => 'The act or pratice of treating others unfairly, especially those who differ in national origin, race, religion, or social outlook.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'History', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Medieval', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'CarmenChavarri', 'Creation Date' => '2011/1/5', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'persecution', ))

English (EN)persecution

The act or pratice of treating others unfairly, especially those who differ in national origin, race, religion, or social outlook.

Swahili (SW)mateso

Kitendo cha kuwatendea wengine isivyo haki, hasa wale ambao wanatofautiana katika asili ya kitaifa, rangi, dini, au mtazamo wa jamii.

History; Medieval
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10721081', 'url' => 'SW/motivation_₅', 'image' => '', 'title' => 'motisha', 'tags' => array ( 0 => 'motisha', 1 => 'Language', 2 => 'Public speaking', 3 => '', ), 'term' => 'motisha', 'source_id' => 1498742, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Public speaking', ), 'lastedit' => '20150927120202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Vikosi vya ndani vinavyochochea hatua na mwenendo wa moja kwa moja wa binadamu kwa malengo maalum.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513467813120966656, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'motivation', 'Definition' => 'Internal forces that impel action and direct human behavior toward specific goals.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Public speaking', 'Creation User' => 'apple.wood', 'Creation Date' => '2011/7/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'motivation_₅', ))

English (EN)motivation

Internal forces that impel action and direct human behavior toward specific goals.

Swahili (SW)motisha

Vikosi vya ndani vinavyochochea hatua na mwenendo wa moja kwa moja wa binadamu kwa malengo maalum.

Language; Public speaking
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10702744', 'url' => 'SW/exodus', 'image' => '', 'title' => 'kutoka', 'tags' => array ( 0 => 'kutoka', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'kutoka', 'source_id' => 697006, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20150914153036', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mungu kuingilia kati kuokoa katika historia ambapo yeye aliwaweka huru Wahebrania kutoka utumwa katika Misri, akafanya agano nao, na kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Kitabu cha Kutoka, cha pili katika Agano la Kale, kinasimulia historia hii ya kuokoa (62). Kutoka huadhimishwa na Wayahudi wakati wa Pasaka, ambayo kwa Wakristo ni kielelezo cha "Pasaka" kwake Yesu Kristo katika kifo na maisha na ni sherehe katika kumbukumbu la Ekaristi (1363).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512303137147322372, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'exodus', 'Definition' => 'God\'s saving intervention in history by which he liberated the Hebrew people from slavery in Egypt, made a covenant with them, and brought them into the Promised Land. The Book of Exodus, the second of the Old Testament, narrates this saving history (62). The exodus is commemorated by the Jewish people at Passover, which for Christians is a foreshadowing of the "passover" of Jesus Christ from death to life and is celebrated in the memorial of the Eucharist (1363).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'exodus', ))

English (EN)exodus

God's saving intervention in history by which he liberated the Hebrew people from slavery in Egypt, made a covenant with them, and brought them into the Promised Land. The Book of Exodus, the second of the Old Testament, narrates this saving history (62). The ...

Swahili (SW)kutoka

Mungu kuingilia kati kuokoa katika historia ambapo yeye aliwaweka huru Wahebrania kutoka utumwa katika Misri, akafanya agano nao, na kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Kitabu cha Kutoka, cha pili katika Agano la Kale, kinasimulia historia hii ya kuokoa (62). ...

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10699497', 'url' => 'SW/condescend', 'image' => '', 'title' => 'kunyenyekea', 'tags' => array ( 0 => 'kunyenyekea', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'kunyenyekea', 'source_id' => 717144, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150911160408', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kunyenyekea kwa hiari na kuwa na masharti sawa na walioko chini.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512033486294220800, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'condescend', 'Definition' => 'To come down voluntarily to equal terms with inferiors.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'verb', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'condescend', ))

English (EN)condescend

To come down voluntarily to equal terms with inferiors.

Swahili (SW)kunyenyekea

Kunyenyekea kwa hiari na kuwa na masharti sawa na walioko chini.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10717686', 'url' => 'SW/intonation_₁', 'image' => '', 'title' => 'lafudhi', 'tags' => array ( 0 => 'lafudhi', 1 => 'Language', 2 => 'Terminology', 3 => '', ), 'term' => 'lafudhi', 'source_id' => 1238831, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Terminology', ), 'lastedit' => '20150924080402', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ile sehemu ya mfumo wa sauti wa lugha ambayo inahusisha matumizi ya kiwango cha sauti kufikisha ujumbe. Lina matamshi (kuhusu maneno ya mtu binafsi) na pia vile sentensi hiyo inasikika.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513181048082530304, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'intonation', 'Definition' => 'That part of the sound system of a language which involves the use of pitch to convey information. It consists of both accent (concerns individual words) and sentence melody.', 'Part of Speech' => 'noun', 'Usage Status' => 'New', 'Industry' => 'Language', 'Product Category' => 'Terminology', 'Creation User' => 'nunk0410', 'Creation Date' => '2011/5/13', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'intonation_₁', ))

English (EN)intonation

That part of the sound system of a language which involves the use of pitch to convey information. It consists of both accent (concerns individual words) and sentence melody.

Swahili (SW)lafudhi

Ile sehemu ya mfumo wa sauti wa lugha ambayo inahusisha matumizi ya kiwango cha sauti kufikisha ujumbe. Lina matamshi (kuhusu maneno ya mtu binafsi) na pia vile sentensi hiyo inasikika.

Language; Terminology
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10662838', 'url' => 'SW/access_₁₆', 'image' => '', 'title' => 'upatikanaji', 'tags' => array ( 0 => 'upatikanaji', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'upatikanaji', 'source_id' => 712515, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20150907151327', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mipango zinazotolewa ili kuhakikisha fursa kwa watu binafsi kushiriki katika taasisi; mara nyingi inahusu mipango kutolewa kwa wanafunzi wenye ulemavu ili kuhakikisha nafasi ya upeo.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511667890333417476, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'access', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Arrangements provided to ensure the opportunity for individuals to participate in an institution; often refers to the Arrangements offered to students with disabilities to ensure maximum opportunity.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Synonym' => 'accessibility_₁₀', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'access_₁₆', ))

English (EN)access

Arrangements provided to ensure the opportunity for individuals to participate in an institution; often refers to the Arrangements offered to students with disabilities to ensure maximum opportunity.

Swahili (SW)upatikanaji

Mipango zinazotolewa ili kuhakikisha fursa kwa watu binafsi kushiriki katika taasisi; mara nyingi inahusu mipango kutolewa kwa wanafunzi wenye ulemavu ili kuhakikisha nafasi ya upeo.

Education; Teaching
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10706478', 'url' => 'SW/deference', 'image' => '', 'title' => 'staha', 'tags' => array ( 0 => 'staha', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'staha', 'source_id' => 719839, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150917132206', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kuwasilisha kiheshima au kujitoa, kama kwa maoni ya mtu mwingine, matakwa, au hukumu.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512566875878326272, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'deference', 'Definition' => 'Respectful submission or yielding, as to another\'s opinion, wishes, or judgment.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'deference', ))

English (EN)deference

Respectful submission or yielding, as to another's opinion, wishes, or judgment.

Swahili (SW)staha

Kuwasilisha kiheshima au kujitoa, kama kwa maoni ya mtu mwingine, matakwa, au hukumu.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10703921', 'url' => 'SW/secretary_₂', 'image' => '', 'title' => 'katibu', 'tags' => array ( 0 => 'katibu', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'katibu', 'source_id' => 718271, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150915130602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mtu ambaye hushughulikia mawasiliano, anaweka vitabu na mafaili. Au huandika kwa niaba ya wengine.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512384675655450624, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'secretary', 'Definition' => 'One who attends to correspondence, keeps records. Or does other writing for others.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'secretary_₂', ))

English (EN)secretary

One who attends to correspondence, keeps records. Or does other writing for others.

Swahili (SW)katibu

Mtu ambaye hushughulikia mawasiliano, anaweka vitabu na mafaili. Au huandika kwa niaba ya wengine.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10710189', 'url' => 'SW/radical', 'image' => '', 'title' => 'radikali', 'tags' => array ( 0 => 'radikali', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'radikali', 'source_id' => 718372, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150919080414', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mtu ambaye ana maoni yaliyokithiri au yanayotetea hatua kali.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512728063539937282, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'radical', 'Definition' => 'One who holds extreme views or advocates extreme measures.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'radical', ))

English (EN)radical

One who holds extreme views or advocates extreme measures.

Swahili (SW)radikali

Mtu ambaye ana maoni yaliyokithiri au yanayotetea hatua kali.

Education; SAT vocabulary