portrait

Winnie Ngimor

Nairobi, Kenya

Translate From: French (FR)

Translate To: English (EN);Swahili (SW)

18,514

Words Translated

1,200

Terms Translated

Winnie’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Winnie’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10706315', 'url' => 'SW/dispensation', 'image' => '', 'title' => 'fadhila', 'tags' => array ( 0 => 'fadhila', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'fadhila', 'source_id' => 719225, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150917095612', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kile ambacho hutawazwa kwa au huteuliwa kwa mtu mwenye mamlaka.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512553915525103617, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'dispensation', 'Definition' => 'That which is bestowed on or appointed to one from a higher power.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'dispensation', ))

English (EN)dispensation

That which is bestowed on or appointed to one from a higher power.

Swahili (SW)fadhila

Kile ambacho hutawazwa kwa au huteuliwa kwa mtu mwenye mamlaka.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10703738', 'url' => 'SW/abscond', 'image' => '', 'title' => 'kuhepa', 'tags' => array ( 0 => 'kuhepa', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'kuhepa', 'source_id' => 717916, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150915102508', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kuondoka kwa siri na kujificha, mara nyingi ili kuepuka sheria.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512374546749980672, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'to leave secretly and hide, often to avoid the law.', 'Part of Speech' => 'verb', 'Industry' => 'Education', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Product' => '', 'Company' => '', 'Other Reference' => '', 'Pronunciation' => '', 'Creation User' => 'tim.zhaotianqi', 'Creation Date' => '2015/4/13', 'Source Lang' => '1180', 'Term' => 'abscond', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'abscond', ))

English (EN)abscond

to leave secretly and hide, often to avoid the law.

Swahili (SW)kuhepa

Kuondoka kwa siri na kujificha, mara nyingi ili kuepuka sheria.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10702525', 'url' => 'SW/magisterium', 'image' => '', 'title' => 'majisterio', 'tags' => array ( 0 => 'majisterio', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'majisterio', 'source_id' => 696849, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20150914105802', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ofisi ya Kanisa iliyo hai na ya kufundisha, ambayo kazi ni kutoa kama halisi tafsiri ya neno la Mungu, iwe katika hali yake ya kuandikwa (Maandiko Matakatifu), au katika mfumo wa Mila . Majisterio kuhakikisha uaminifu wa Kanisa kwa mafundisho ya Mitume katika masuala ya imani na maadili (85, 890, 2033).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512286025599156224, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'magisterium', 'Definition' => 'The living, teaching office of the Church, whose task it is to give as authentic interpretation of the word of God, whether in its written form (Sacred Scripture), or in the form of Tradition. The Magisterium ensures the Church\'s fidelity to the teaching of the Apostles in matters of faith and morals (85, 890, 2033).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'magisterium', ))

English (EN)magisterium

The living, teaching office of the Church, whose task it is to give as authentic interpretation of the word of God, whether in its written form (Sacred Scripture), or in the form of Tradition. The Magisterium ensures the Church's fidelity to the teaching of ...

Swahili (SW)majisterio

Ofisi ya Kanisa iliyo hai na ya kufundisha, ambayo kazi ni kutoa kama halisi tafsiri ya neno la Mungu, iwe katika hali yake ya kuandikwa (Maandiko Matakatifu), au katika mfumo wa Mila . Majisterio kuhakikisha uaminifu wa Kanisa kwa mafundisho ya Mitume katika ...

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10721900', 'url' => 'SW/localization_₁₀', 'image' => '', 'title' => 'uenyeji', 'tags' => array ( 0 => 'uenyeji', 1 => 'Language', 2 => 'Translation & localization', 3 => 'Translation', 4 => '', ), 'term' => 'uenyeji', 'source_id' => 2486077, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Language', 1 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Translation', ), 'lastedit' => '20150928073616', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Neno linalotumika katika tafsiri kibiashara linalomaanisha kuunda lugha kiisimu na kitamaduni inayofaa katika nchi na lugha lengwa.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513541674298507268, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'A term in commercial translation referring to making a product linguistically and culturally appropriate to the target country and language.', 'Industry' => 'Language; Translation & localization', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Translation', 'Creation User' => 'Kyle Siache', 'Creation Date' => '2012/4/21', 'Term' => 'localization', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'localization_₁₀', ))

English (EN)localization

A term in commercial translation referring to making a product linguistically and culturally appropriate to the target country and language.

Swahili (SW)uenyeji

Neno linalotumika katika tafsiri kibiashara linalomaanisha kuunda lugha kiisimu na kitamaduni inayofaa katika nchi na lugha lengwa.

Language; Translation
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10710194', 'url' => 'SW/redemption_₆', 'image' => '', 'title' => 'kukomboa', 'tags' => array ( 0 => 'kukomboa', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'kukomboa', 'source_id' => 718393, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150919081202', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kuokoa kile kilichowekwa rehani au kuahidiwa, kwa kulipa madeni.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512728566974906368, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'redemption', 'Definition' => 'The recovery of what is mortgaged or pledged, by paying the debt.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'redemption_₆', ))

English (EN)redemption

The recovery of what is mortgaged or pledged, by paying the debt.

Swahili (SW)kukomboa

Kuokoa kile kilichowekwa rehani au kuahidiwa, kwa kulipa madeni.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10703774', 'url' => 'SW/typography_₃', 'image' => '', 'title' => 'uchapishaji', 'tags' => array ( 0 => 'uchapishaji', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'uchapishaji', 'source_id' => 718012, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150915110809', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Mpangilio wa chapa iliyotungwa, au muonekano wa kazi iliyochapishwa.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512377252005806080, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'typography', 'Definition' => 'The arrangement of composed type, or the appearance of printed matter.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'typography_₃', ))

English (EN)typography

The arrangement of composed type, or the appearance of printed matter.

Swahili (SW)uchapishaji

Mpangilio wa chapa iliyotungwa, au muonekano wa kazi iliyochapishwa.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10703739', 'url' => 'SW/absorb_₂', 'image' => '', 'title' => 'kunyonya/ kufyonza', 'tags' => array ( 0 => 'kunyonya/ kufyonza', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'kunyonya/ kufyonza', 'source_id' => 717918, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150915102509', 'part_of_speech' => 'verb', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kunywa katika au kuvuta, kama sifongo inavyochukua maji.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512374546749980673, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'absorb', 'Definition' => 'To drink in or suck up, as a sponge absorbs water.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'verb', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'absorb_₂', ))

English (EN)absorb

To drink in or suck up, as a sponge absorbs water.

Swahili (SW)kunyonya/ kufyonza

Kunywa katika au kuvuta, kama sifongo inavyochukua maji.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10706418', 'url' => 'SW/hospitality_₁', 'image' => '', 'title' => 'ukarimu', 'tags' => array ( 0 => 'ukarimu', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'ukarimu', 'source_id' => 719602, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150917115822', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kitendo cha kuwapokea na kuwaburidisha wageni kwa wema.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512561591412850689, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'hospitality', 'Definition' => 'The practice of receiving and entertaining strangers and guests with kindness.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'hospitality_₁', ))

English (EN)hospitality

The practice of receiving and entertaining strangers and guests with kindness.

Swahili (SW)ukarimu

Kitendo cha kuwapokea na kuwaburidisha wageni kwa wema.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10721141', 'url' => 'SW/humorist', 'image' => '', 'title' => 'kinyago', 'tags' => array ( 0 => 'kinyago', 1 => 'Language', 2 => 'Public speaking', 3 => '', ), 'term' => 'kinyago', 'source_id' => 1498813, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Public speaking', ), 'lastedit' => '20150927124429', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Spika ambaye hutumia ucheshi kutoa wazo, kufikisha ujumbe, na kuburudisha.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513470455069016064, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'humorist', 'Definition' => 'Speaker who uses humor to make points, convey a message, and entertain.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Public speaking', 'Creation User' => 'apple.wood', 'Creation Date' => '2011/7/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'humorist', ))

English (EN)humorist

Speaker who uses humor to make points, convey a message, and entertain.

Swahili (SW)kinyago

Spika ambaye hutumia ucheshi kutoa wazo, kufikisha ujumbe, na kuburudisha.

Language; Public speaking
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10717796', 'url' => 'SW/sarcasm_₂', 'image' => '', 'title' => 'kejeli', 'tags' => array ( 0 => 'kejeli', 1 => 'Language', 2 => 'Public speaking', 3 => '', ), 'term' => 'kejeli', 'source_id' => 1498452, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Language', ), 'category' => array ( 0 => 'Public speaking', ), 'lastedit' => '20150924092309', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kichekesho inayotolewa kwa njia ya kukata, mara nyingi kinaya, kilicho na lengo la kufanya muathirika wake kuchekelewa.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513186018029731840, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'sarcasm', 'Definition' => 'A cutting, often ironic, form of wit intended to make its victim the butt of contempt or ridicule.', 'Industry' => 'Language', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Public speaking', 'Creation User' => 'apple.wood', 'Creation Date' => '2011/7/31', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'sarcasm_₂', ))

English (EN)sarcasm

A cutting, often ironic, form of wit intended to make its victim the butt of contempt or ridicule.

Swahili (SW)kejeli

Kichekesho inayotolewa kwa njia ya kukata, mara nyingi kinaya, kilicho na lengo la kufanya muathirika wake kuchekelewa.

Language; Public speaking