portrait

Winnie Ng'imor

Kapenguria, Kenya

Translate From: French (FR); English (EN)

Translate To: Swahili (SW); English (EN)

18,514

Words Translated

0

Terms Translated

Winnie’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Winnie’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

stdClass::__set_state(array( 'id' => '10717632', 'url' => 'SW/acetic', 'image' => '', 'title' => 'asetiki', 'tags' => array ( 0 => 'asetiki', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'asetiki', 'source_id' => 722263, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150924071902', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Ya, yanayohusu, au ya asili ya siki.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513178216516288512, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'acetic', 'Definition' => 'Of, pertaining to, or of the nature of vinegar.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'acetic', ))

English (EN)acetic

Of, pertaining to, or of the nature of vinegar.

Swahili (SW)asetiki

Ya, yanayohusu, au ya asili ya siki.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10706359', 'url' => 'SW/expediency', 'image' => '', 'title' => 'manufaa', 'tags' => array ( 0 => 'manufaa', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'manufaa', 'source_id' => 719383, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150917105111', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kufaa katika kukidhi mahitaji ya hali fulani.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512557376313491458, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'expediency', 'Definition' => 'Fitness to meet the requirements of a particular case.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'expediency', ))

English (EN)expediency

Fitness to meet the requirements of a particular case.

Swahili (SW)manufaa

Kufaa katika kukidhi mahitaji ya hali fulani.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10703847', 'url' => 'SW/surrogate_₁', 'image' => '', 'title' => 'mbadala', 'tags' => array ( 0 => 'mbadala', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'mbadala', 'source_id' => 718122, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150915120408', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Yule au kile ambacho hubadilishwa kwa au huteuliwa kutenda katika nafasi ya kingine.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512380774434734080, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'surrogate', 'Definition' => 'One who or that which is substituted for or appointed to act in place of another.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'surrogate_₁', ))

English (EN)surrogate

One who or that which is substituted for or appointed to act in place of another.

Swahili (SW)mbadala

Yule au kile ambacho hubadilishwa kwa au huteuliwa kutenda katika nafasi ya kingine.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10709155', 'url' => 'SW/pastoral_₁', 'image' => '', 'title' => 'ufugaji', 'tags' => array ( 0 => 'ufugaji', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'ufugaji', 'source_id' => 721159, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150918113802', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kuwa na roho au mawazo ya maisha ya vijijini.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512650929521819648, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'pastoral', 'Definition' => 'Having the spirit or sentiment of rural life.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'pastoral_₁', ))

English (EN)pastoral

Having the spirit or sentiment of rural life.

Swahili (SW)ufugaji

Kuwa na roho au mawazo ya maisha ya vijijini.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10706433', 'url' => 'SW/importation', 'image' => '', 'title' => 'uingizaji', 'tags' => array ( 0 => 'uingizaji', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'uingizaji', 'source_id' => 719642, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150917123415', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kitendo au mazoezi ya kuleta kutoka nchi moja hadi nyingine.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512563855848374274, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'importation', 'Definition' => 'The act or practice of bringing from one country into another.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'importation', ))

English (EN)importation

The act or practice of bringing from one country into another.

Swahili (SW)uingizaji

Kitendo au mazoezi ya kuleta kutoka nchi moja hadi nyingine.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10721896', 'url' => 'SW/kinship_terms', 'image' => '', 'title' => 'maneno ya jamii', 'tags' => array ( 0 => 'maneno ya jamii', 1 => 'Language', 2 => 'Translation & localization', 3 => 'Translation', 4 => '', ), 'term' => 'maneno ya jamii', 'source_id' => 2486069, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Language', 1 => 'Translation & localization', ), 'category' => array ( 0 => 'Translation', ), 'lastedit' => '20150928073602', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Maneno ambayo hutumiwa kuelezea mahusiano ya damu au familia katika kikundi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1513541674298507264, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Definition' => 'Terms that are used to describe blood or family relations within a group.', 'Industry' => 'Language; Translation & localization', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Translation', 'Creation User' => 'Kyle Siache', 'Creation Date' => '2012/4/21', 'Term' => 'kinship terms', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'kinship_terms', ))

English (EN)kinship terms

Terms that are used to describe blood or family relations within a group.

Swahili (SW)maneno ya jamii

Maneno ambayo hutumiwa kuelezea mahusiano ya damu au familia katika kikundi.

Language; Translation
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10702598', 'url' => 'SW/consecration', 'image' => '', 'title' => 'wakfu', 'tags' => array ( 0 => 'wakfu', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'wakfu', 'source_id' => 696903, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20150914123013', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kuweka wakfu kwa kitu au mtu kwa ibada kwa sala au baraka . Kuwekwa wakfu katika Misa ni ile sehemu ya Sala ya Ekaristi wakati ambapo maneno ya Bwana kwa taasisi ya Ekaristi katika Karamu ya Mwisho husomwa na kikuhani, ili kufanya Mwili wa Kristo na damu - sadaka yake iliyotolewa msalabani mara moja -- kisakramenti kwa njia ya mkate na mvinyo (1352, 1353).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512291813023547392, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'consecration', 'Definition' => 'The dedication of a thing or person to divine service by a prayer or blessing. The consecration at Mass is that part of the Eucharistic Prayer during which the Lord\'s words of institution of the Eucharist at the Last Supper are recited by the priestly minister, making Christ\'s Body and Blood--his sacrifice offered on the cross once for all--sacramentally present under the species of bread and wine (1352, 1353).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'consecration', ))

English (EN)consecration

The dedication of a thing or person to divine service by a prayer or blessing. The consecration at Mass is that part of the Eucharistic Prayer during which the Lord's words of institution of the Eucharist at the Last Supper are recited by the priestly ...

Swahili (SW)wakfu

Kuweka wakfu kwa kitu au mtu kwa ibada kwa sala au baraka . Kuwekwa wakfu katika Misa ni ile sehemu ya Sala ya Ekaristi wakati ambapo maneno ya Bwana kwa taasisi ya Ekaristi katika Karamu ya Mwisho husomwa na kikuhani, ili kufanya Mwili wa Kristo na damu - ...

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10709349', 'url' => 'SW/intermediate_₃', 'image' => '', 'title' => 'kati', 'tags' => array ( 0 => 'kati', 1 => 'Education', 2 => 'SAT vocabulary', 3 => '', ), 'term' => 'kati', 'source_id' => 721465, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'SAT vocabulary', ), 'lastedit' => '20150918154002', 'part_of_speech' => 'adjective', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kuwa katika nafasi ya katikati au kiwango au kati ya pande mbili.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512666154426957824, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'intermediate', 'Definition' => 'Being in a middle place or degree or between extremes.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'adjective', 'Product Category' => 'SAT vocabulary', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'Markquest', 'Creation Date' => '2011/2/9', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'intermediate_₃', ))

English (EN)intermediate

Being in a middle place or degree or between extremes.

Swahili (SW)kati

Kuwa katika nafasi ya katikati au kiwango au kati ya pande mbili.

Education; SAT vocabulary
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10702642', 'url' => 'SW/fornication', 'image' => '', 'title' => 'uasherati', 'tags' => array ( 0 => 'uasherati', 1 => 'Religion', 2 => 'Catholic church', 3 => '', ), 'term' => 'uasherati', 'source_id' => 696949, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Religion', ), 'category' => array ( 0 => 'Catholic church', ), 'lastedit' => '20150914140819', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Kujamiiana kati ya mwanamumw ambaye bado hajaolewa na mwanamke ambaye bado hajaolewa. Uasherati ni ukiukwaji mkubwa wa amri ya sita ya Mungu (2353).', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1512297978977583104, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'fornication', 'Definition' => 'Sexual intercourse between an unmarried man and an unmarried woman. Fornication is a serious violation of the sixth commandment of God (2353).', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Religion', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Catholic church', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'John Romeo', 'Creation Date' => '2011/2/3', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'fornication', ))

English (EN)fornication

Sexual intercourse between an unmarried man and an unmarried woman. Fornication is a serious violation of the sixth commandment of God (2353).

Swahili (SW)uasherati

Kujamiiana kati ya mwanamumw ambaye bado hajaolewa na mwanamke ambaye bado hajaolewa. Uasherati ni ukiukwaji mkubwa wa amri ya sita ya Mungu (2353).

Religion; Catholic church
stdClass::__set_state(array( 'id' => '10662836', 'url' => 'SW/accreditation_₅', 'image' => '', 'title' => 'kibali', 'tags' => array ( 0 => 'kibali', 1 => 'Education', 2 => 'Teaching', 3 => 'Teachnology', 4 => '', ), 'term' => 'kibali', 'source_id' => 712513, 'type' => 'term', 'namespace' => 1868, 'nstext' => 'SW', 'industry' => array ( 0 => 'Education', ), 'category' => array ( 0 => 'Teaching', ), 'company' => array ( 0 => 'Teachnology', ), 'lastedit' => '20150907151323', 'part_of_speech' => 'noun', 'creation_user' => 'winirop', 'special_term' => '', 'definition' => 'Utaratibu rasmi wa kupata vyeti kwa ajili ya mpango fulani au taasisi.', 'usage_comment' => '', 'glossary' => '', 'width' => 0, 'height' => 0, '_version_' => 1511667890333417474, 'nstext_full' => 'Swahili (SW)', 's_attr' => stdClass::__set_state(array( 'Term' => 'accreditation', 'Company' => 'Teachnology', 'Definition' => 'Formal procedure of gaining certification for a particular program or institution.', 'Domain' => 'Documentation', 'Industry' => 'Education', 'Part of Speech' => 'noun', 'Product Category' => 'Teaching', 'Usage Status' => 'New', 'Creation User' => 'katesd', 'Creation Date' => '2011/2/8', 'Source Lang' => '1180', )), 's_namespace_text' => 'EN', 's_namespace_text_full' => 'English (EN)', 's_title' => 'accreditation_₅', ))

English (EN)accreditation

Formal procedure of gaining certification for a particular program or institution.

Swahili (SW)kibali

Utaratibu rasmi wa kupata vyeti kwa ajili ya mpango fulani au taasisi.

Education; Teaching